سخنرانی استاد پناهیان در محرم و ایام فاطمیه سال گذشته رو گوش می کردم 

یکی از نکاتی که اشاره فرمودن راحت طلبی بودن و از اون به عنوان بد ترین بلا یادد کردن 

حتی بدتر از بد حجابی و مسائل اقتصادی و .....  راحت طلبی زمینه ساز گناه است 

.

.

.

متاسفانه باید اشاره کنم منم در خودم مواردی از راحت طلبی یافت کردم ... 

.

.