شاید دود یک دهه قبل یا بیشتر

زمانی که نخستین بار یک فرد آشنا به رایانه یا کامپیوتر دیدم ؛ در همان لحظات ابتدایی کلاس و اولین جملاتی که درباره کامپیوتر شنیدم این بود که نباید کنار سیستم و یا کی برد غذا خورد و حتی نباید ظرف غذا رو اون اطراف ببریم چون خطرناک است ... خطرناک:)