دولت حاضر است نماز جمعه را تعطیل کند، صفحه اینستاگرام همه مداحان را با حمله رباتیک مسدود کند و دهان همه منتقدین را بدوزد تا بی اعتباری برجام همگانی نشود.