ای دل بسوز تا شب احیا نیامده 
تقدیر ماهنوز به دنیا نیامده 
فرقی نکرده ایم زاحیای سال پیش 
توبه چرا سراغ دل ما نیامده 
گویی به گوش عده ای از ما هنوز هم 
هل من معین غربت آقا (عج )نیامده 
آری برای بنده شدن وقتمان کم است 
ای دل بسوز تا شب احیا نیامده
..............................
ای که دستت میرسد بر زلف یار 
درحضورش نام ماراهم بیار

 

http://www.afsaran.ir/payamak/1593385 

وبلاگ افسران پیامک : http://afsaran-payamak.blog.ir/