سلام . حدود یک ماه قبل بود که سایت افسران اطلاعیه منتشر کرد مبنی بر اینکه بزودی ارتقا پیدا میکنه به نسخه جدید . اطلاعیه : http://www.afsaran.ir/link/1292514  

درباره افسران که صحبت ها زیاده . همه میدونید کهمن عاشق این شبکه هستم . اگر این شبکه نبود خداا میدونه من کجابودم و به کدوم ورطه میوفتادم 

لاکن قرار است نسخه جدید حالت قرارگاه باشد برای فعالیت بیشتر و تولیدات محتوایی بیشتر .

در این میانه که اطلاعیه دوم هم صادر شد 

در خصوص رفع ابهامات: http://www.afsaran.ir/link/1295925 

برخی از کاربران فعال و قدیمی که معلوم نیست کجا هستن و نیستن کلا یا مسافرت یا کار که احتمالا اصلا رزومه ارسال نکردن 

و در این میانه اطلاعیه سومین قرار افسرانی هم منتشر شد 

اینجا : http://www.afsaran.ir/link/1302795 

؛؛

دردسر دیگه اینکه این همه مدت به فکر ذخیره لینک های مهم نبودم اماحالا به فکرش افتادم که برم ذخیره کنم لینک های مهم اعضای فعال و قدیمی رو 

تمومی هم نداره . یک میلیون لینکه :| 

پس فعلا خداحافظ:)