خسته ام خسته . خیلی تنها و خسته 

تنهای تنهای تنها . . . 

.

.

.

لطفا برای سلامتی روح و روان من صلواتی بفرستید و دعای خیر کنید