اینقد که به خوراک بچه اهمیت میدن اصلا به فکر تربیت نیستن. بعد که بچه شون هفده سالش شد تااازه میان متوسل میشن به مشاور و معلم و حاج آقا که به نظرتون چرا بچه ی من نماز نمی خونه؟ چرا احترام نگه نمیداره... 

باید گفت مادر مهربان پدر مهربان وقتی که شما هر چیزی برای بچه فراهم می کردید و بچه تون ذره ای درک از نداری و نداشتن یا ناراحتی نداره و ذره ای درک از «سختی زندگی» «تلاش برای بدست آوردن» و تلاش برای خوب بودن نداره چه انظاری دارید . 

اون موقعی باید به فکر می بودید که عموش اومد دنبالش تا همراهش پسر خردسال شما رو ببره به مهدکودک مسجد تا از همون بچگی با مسجد و قرآن انس پیدا کنه اما شما به بهانه ترس و . . . نذاشتید . 

حالا هم که 18 سالش شده میشه تغییر کرد عقیده ها . همونطور که هزاران هزار هزار نفر تغییر کردن . اما . . . از این به بعد درست عمل کنید .