مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد
از جاده سه شنبه شب قم شروع شد 

؛؛

؛؛

این شعر رو یکی از دوستان ارسال کرد 

ان شاالله زیارت مسجد مقدس جمکران نصیب ما هم شود 

؛؛

من در عمرم دوبار تونستم برم جمکران . یک بار در هفت سالگی و یک بار شهریور سال 94 که در قالب سفر کاری به قم رفتیم و کمبود زمان اجازه نداد بیش از دو ساعت اونجا باشم . . .