سلام . این روزهاا خیلی کمبود زمان دارم 

به خود قول داده بودم در وبلاگ شخصی بنویسم هر روز اما واقعا .واقعا زمان کم دارم . 

لینک های هفته هم که برای یکشنبه بود به روزهای بعد منتقل میشه :)