بنده اهل تفکر هستم خیلی زیاد :) 

همین چند روز قبل مقاله ای خوندم درباره اینکه نامگذاری نوزادان چه تاثیری در آینده شون داره ...  به تبع بچه های که نام های مبارک و زیبا رو دارن تو تصمیم گیری هاشون به اسم شون دقت میکنن ..... علی حسین حسن یاسر عمار جعفر صادق مهدی عباس ابوالفضل محمد و . . 

بعدش به معنی اسم و فامیلی خودم فکر کردم که میشه « هدایت شده سربلند»  

بسی راضی ام :)