سلام 

این شب ها مجموعه مختار نامه از شبکه آیفیلم پخش می شود . حدود ساعت 10 شب 

اکیدا توصیه دارم حتما تماشا کنید  

.

هر لحظه این فیلم قلب انسان درد می گیرد از این همه نامردی و شیطان صفتی قاتلان امام حسین علیه السلام . . . 

و البته هنوز هم انسانی هایی این چنین هستند . یعنی تنها منوط به همان سال ها نبوده . همیشه تاریخ چنین افرادی هستند که بر روی صالحان و مقربان خدا شمشیر می کشند 

.

خیلی مراقب باشیم زمانی نرسد که ماهم جزء کسانی باشیم که لعن و نفرین شامل حالمان شود 

.

.

التماس دعا