تلاش برای سپاسگزاری و قدردانی از بزرگان امری پسندیده است و اینکه ما تلاش کنیم مطابق میل بزرگان دینی زندگی کنیم بسیار زیبا و شکوهمند است .

انسان باید همیشه به آینده توجه داشته باشد و همچنین گذشته رو به عنوان تجربه داشته باشه . روزی ممکن است انسان در عمق دردمندی و بیچارگی باشد . و روزی بر بلندای حکمت و اندیشه با درک زندگی محرومان به عشق خدمت به آن ها تلاش کند .

ما باید خود را به خدا بسپاریم و همیشه خود را تحت نظر خدا بدانیم و همیشه دعا کنیم که عاقبت به خیر شویم و از مسیر انقلاب اسلامی ایران خارج نشویم ... 

چه بسیار افرادی که روزی در اوج عزت و اقتدار به انقلاب اسلامی ایران خدمت می کردند و حالا در خفت و خواری جیره خور ملکه انگلیس هستند و په بسیار افراد پاک ضمیر و روشنفکر که با عقلانیت راه خدمت به اسلام را برگزید اند .... 

خدایا چنان کن سرانجام کار ...تو خشنود باشی و ما رستگار . آمین 

.

.

.

قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید . . .