💢 کار تربیتی، منهای درگیری!

(آسیب شناسی فعالیتهای تربیتی در جبهه فرهنگی)

✅ یکی از مهمترین ویژگی‌های #جبهه، این است که "خط درگیری" است. شما اگر در #پادگان_قدس_مشهد، 10 هزار نیرو آموزش بدهید و سازماندهی کنید این جبهه حساب نمی‌شود، چون در خط درگیری نیست.

✅ از بعضی دوستان در فرهنگسرا پرسیدم شما می‌خواهید چه نوع نیرویی تربیت کنید. گفتند می‌خواهیم کودکِ نمازخوان، درس‌خوان و مؤدب تربیت کنیم. گفتم اینکه مواضع #انجمن_حجتیه است!

✅ در کار فرهنگی و اجتماعی، اولین کار این است که باید خط درگیری را تشخیص بدهیم. مثلاً در #شلمچه جنگ است و یک عده در #مشهد و #تبریز و جاهای دیگر نشستند و دارند کار تربیتی می‌کنند، می‌گویند ما داریم نیرو می‌سازیم!

✅ خط درگیری امروز ما، تقابل #اسلام_ناب با #اسلام_آمریکایی است. هر کس درد جنگ اسلام ناب با اسلام آمریکایی را داشت در جبهه است والا ول معطل است.

✅ مشکل عمده ما این است که داریم روی فصل مشترکمان با ضدانقلابهای مذهبی یا مذهبی های غیر انقلابی کار می‌کنیم. این یعنی دور شدن از خط درگیری. به همین دلیل است که بسیاری از نیروهای ما، سر بزنگاه‌ها بجای اینکه #بصیرت پیدا کنند ذهنشان شبهه‌ناک می شود. چون تا حالا همه اش شباهت دیده است، آن طرف هم مثل این طرف نماز می‌خواند، زیارت می‌رود، سینه می‌زند.

#وحید_جلیلی، در گفتگو با ماهنامه #حلقه_وصل، شماره 40