یکی از استادهای دانشگاه MIT به همراه دانشجوهای دکتری‌اش، شیعیان ایرانی و عراقی که در راهپیمایی اربعین شرکت کرده اند را هدف تحقیقات خود قرار داده اند تا از جزئیات عقاید سیاسی و اجتماعی آن‌ها آگاه شوند.

180 صفحه از نتایج تحقیقات آن‌ها در دسترس عموم است: 
http://web.mit.edu/cfotini/www/Shia_Pilgrims_Survey.pdf 

ببینید، این‌ها چقدر زحمت می‌کشند و این همه راه را از آن طرف دنیا می‌آیند که این اطلاعات را به این زیبایی استخراج کنند، آن وقت دانشگاه‌های ما تزهای بی‌فایده و غیر کاربردی تعریف می‌کنند.

مطمئن باشید این اطلاعات علمی که این دانشمندان بی قصد و غرض جمع آوری کرده‌اند، در آینده زیربنایی می‌شود برای نقشه‌هایی که حکمران‌های آن‌ها برای ما در سر می‌پرورانند.

در ضمن، بعضی از نتایج به دست آمده بسیار خواندنی و جالب است، که اگر عمری باقی باشد، در نوشته بعدی خلاصه کوتاهی ارائه خواهم داد. '

منبع : https://telegram.me/K1inUSA/3543