مادرها نمونه بارز یک فرد بروز هستند . در باب آشپزی و هنرهای ایشان که سخن بسیار است . اما نکته مهم اینجاست که مادران و بانوان گرامی همیشه برنامه آشپزی رو دنبال میکنن و کتاب ها و مجلات آشپزی و خانه داری رو کامل مطالعه میکنن . یعنی هر روز به موارد جدید این علوم مجهز هستند . 

الگوی خوبی برای مردمانی که باید همیشه در رشته خود بروز باشند