زندگی هر آدمی به دو بخش تقسیم میشه  

بخش اول، قبل از مراسم بعد از نماز صبح توی صحن مسجد گوهرشاد(حرم امام رضا - علیه السلام)
بخش دوم، بعد از مراسم بعد از نماز صبح توی صحن مسجد گوهرشاد(حرم امام رضا - علیه السلام) 

http://www.sundis.ir/post/28