سلام ... باید ی مقاله ای بنویسم با عنوان .... چرا زودتر به فایرفاکس مهاجرت کنیم ؟

خود من روزها و سال ها از گوگل کروم استفاده کردم .... خیلی خیلی خوب بوود ... هر اامکانی که بخواهیم ...

اما کروم RAM بسیار زیادی مصرف میکند ... گاهی 60 درصد از هشت گیگ رم رو میخورد :)

اما فایرفاکس فقط 40 درصد :)

یک مشکل ریزی هم با فونت ها داشتم ... که خب با تلاش و کوشش حل شد :)

.... پس پدربزرگ رو دوست داشته باشید و فایرفاکسی باشید:)