یه سر بزنید به نهج البلاغه

ویژگی های متقین رو بخونید #خطبه_همام
این ها سخنانی است که امام علی علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن

این مقداری از خطبه همام هست :
اما پرهیزکاران در دنیا دارای این صفات برجسته اند: گفتارشان راست، پوشش آنان میانه روی، و راه رفتنشان تواضع و فروتنی است، چشمان خویش را از آن چه خداوند بر آنها تحریم نموده، پوشیده اند و گوش های خود را وقف شنیدن علم و دانش سودمند ساخته اند.، در بلا و آسایش حالشان یکسان است (و تحولات آنها را دگرگون نمی سازد) و اگر نبود اجل و سر آمد معینی که خداوند برای آن ها مقرر داشت روحهای آنان حتی یک چشم برهم زدن از شوق پاداش و از ترس کیفر در جسمشان قرار نمی گرفت.