ایام دید و بازدید عید نوروز فرصت مناسب و خوبی برای ترویج فعالیت های فرهنگی همچون هدیه کتاب است . امید آنکه با خرید کتاب و یا نشریات مفید (مثلا همشهری آیه و یا دانستنی ها ) و هدیه دادن به میهمانان یامیزبان ها این سنت حسنه هدیه فرهنگی بسط داده شود . قطعا هر قدر که مردم مطالعه بیشتری داشته باشند سطح شعور اجتماعی بالاتر می رود . نیت پاک و قربه الی الله برای مطالعه و کسب علم که منجر شود به پرداخت زکات علم و آموزش به دیگران ان شاالله . 

راستی , مطاله روزنامه رو ترجیحا در سمت کسب علم و سواد قلمداد نکنید :)