مکان : محکمه عامه پسند 

دفاعیات متهم : 

سلام حاضرین  . بلایی بزرگ که ممکنه سر هر کسی بیاد و بیاد که بلا باشه اینکه ایده ها برای نوشتن ته بکشه . اینکه دیگه ندونیم چی بنویسیم. ندونیم چیکار کنیم . مطالب و محتوا چی باشه درباره چی صحبت کنیم درباره کدوم نقد بنویسیم . بالاترین کاری که باید انجام بدیم این هست که انگیزه خودمون رو نگه داریم . باید هر لحظه تلاش کنیم با انگیزه باشیم . هر لحظه به گذشته و آینده نگاه کنیم و مبنای کارمون رو بر تلاش و استواری بزاریم 

؛؛

؛؛

حکم : طراحی کاریکاتور از مجرم