سلام . هرچند افراد ضد دین تلاش کنند که طوری نشانه و جهت افکاری مردم تغییر کند تا دوره ها و کلاس های آموزشی که نهادهایی همچون مساجد ,مجموعه های فرهنگی یا سپاه پاسداران برگزار میشود بی کیفیت و بد جلو دهد. اما واقعیت با مطالعه کتاب ها و شرکت در کلاس ها سنجیده میشود .معیار «دین مداری و دلسوزی» همراه با توجه به انسانیت افراد ویژگی مهمی‌ست که آموزشگاه های خصوصی ندارند . کلاس های متعددی که توسط موسسات خصوصی با گرفتن هزینه های سنگین از جوانان برگزار میشود فقط ادامه ی یک جمله است «پول در آموزش است و تجمل پرستی» 

نمونه و الگویی که بالاترین میزان فایده و اثر گذاری را دارد کلاس هایی که تحت عنوان «کلبه کرامت » در اندیشکده یقین و با حضور استاد حسن عباسی عزیز برگزار می شود . حس میکنم آینده آموزش دنیا و ایران به سمت این نوع یادگیری و آموزش می رود