تقریبا از زمانی که به یاد دارم همه جا سخن از افزایش سطح دانش و توانایی ها بوده است , کاری که من زیاد در آن موفق نبوده ام . چند روز گذشته از سوی مقام بالادستی ام پیشنهاد قبول مسئولیت مهمی دریافت کردم که به موجب آن مسئولیت کارها و فعالیت ده ها نفر در محدوده خاصی بر عهده من میشد . اما من صریح و صادقانه گفتم توانایی پذیرفتن چنین مسئولیتی رو ندارم

متاسفانه در دو سال گذشته نتونستم اونطور که لازم بود سطح دانش و توانایی هام رو ارتقا بدم و این روزها در حالت بدی از سرگشتگی هستم . ان شاالله که خیر است