همه ما از کودکی تا کنون در داستان ها , سخنان , سریال ها از یک دفترچه به نام دفتر خاطرات شنیدیم . نوشتن خاطرات کاری خیلی مهم است . اما قبول کنیم کاری بسیار سخت هم هست . بعد از مدت ها تلاش برای نوشتن خاطرات در دفترهای کاغذی و موفق نشدن در این امر تصمیم گرفتم خاطرات رو آنلاین بنویسم .

انتهای هر روز نیم ساعت قبل از خواب خلاصه ای حداقل 30 حرفی (کاراکتر) و حداکثر 400 کاراکتری از اتفاقات روز رو می نویسم . متن ها براساس تاریخ روز جدا سازی میشه و هر ماه کل متن رو نسخه پشیبان میگیرم تا از دست نره . سعی کنید از ابزاری مطمئن استفاده کنید .به یقین استفاده از ابزاری همچون سروش و تلگرام برای خاطره نویسی صحیح نیست . من حس میکنم استفاده از برنامه word در کنار آن استفاد از برنامه های ذخیره متن به صورت آنلاین بهترین گزینه ها هستند