طبق آمار similarweb بازدید سایت بیان معنوی در ماه گذشته 50 هزارتا بوده اما این ماه 470 هزار بازدید کننده داشته این سایت bayanmanavi.ir ❤️❤️