خانواده من درباره دریافت محتوای رسانه ای با هدف و دقت عمل میکند (خیلی خوشبختانه) .
صدها صحبت چند دقیقه ای این ارمغان رو داشته که حالا خانواده ام می دونن که برنامه های قابلمه ای صداوسیما رو تماشا نکنن . البته برنامه های مفید شبکه آموزش و… که برای نوجوانان هست رو تماشا می کنیم و برنامه سمت خدا یا برنامه جهان آرا و خبر 20:30 .
به غیر از برنامه های رسانه ملی تصمیم گرفتیم دو شب در هفته از فیلم ها و آثار جشنواره فیلم عمار رو با هم تماشا کنیم . خیلی هم خوب و دوستانه روی فیلم ها نظر بدیم . گاهی هم اقوام میان صله ارحام یا ما میریم خونه اقوام بازهم دسته جمعی یکی از تولیدات بصری جبهه فرهنگی انقلاب رو با هم تماشا میکنیم . لذت بخشه 😃 امتحان کنین 😃