‏روحانی: حتی میشه به امام دوازدهم هم انتقاد کرد


تو مجلس ششم (اصلاح طلبان) یگفتن ضد خدا هم میشه تظاهرات کرد و میتونن حتی امام حسین رو هم استیضاح کنن. اینم ادامه شه


آقای روحانی اون عمامه اشتباهی بالای سرتونه