این روزها بیشتر از آنکه انتظار بره افراد سن جوان فوت کنن ، می بینیم که افراد سن بالا فوت میکنن . تسلیت 

ان شاالله همیشه دعا کنیم که خداوند ثانیه ما رو رها نکنه که خطر انحراف نزدیک هست . ان شاالله هیچ وقت منافق نباشیم . . . -