شده ایم مثل شیعیان ساکن بلاد خارجه . عطش داریم برای یک سخنرانی اساتید اخلاق . اما نیست . پرس و جو میکنیم اما نیست . روحانیون حتی درس و تذکر بین نمازها را هم حذف کرده اند . دلمان خوش به فایل ضبطی ست اما کار مجلس روضه را نمیکند