سلام . 

خیلی سال ها قبل عینکی بودم . تقریبا ده سال قبل 

بعد از چهار بار عملی که برای از بین رفتن انحراف چشمم انجام شد . کمیسسیون پزشکی مربوطه تصمیم گرفتند که دیگر کاری انجام ندهند  چونکه قدرت دید من بیش از نرمال بود . اما فقط یک انحراف در قرنیه چشمم وجود داشت . لاکن دستکاری بیشتر ضرر داشت .

یک سال قبل نوبت ویزیت رفتیم نزد یکی از پزشکان برجسته تهران . خیلی کارکشته بود . ظرف چند ثانیه نگاه به چشمانم بدون اینکه من توضیحی بدهم برایم تشریح کرد مشکلم چیست و چندبار با چه ویژگی هایی عمل داشتم (شگفت انگیز). لاکن دو هفته قبل یکی از پزشکان دیگر تصمصم گرفتند برای کنترل ماهیچه چشمم با استفاده از عینک (شیشه بیس ده) (با قیمت گزاف) من دوباره عینکی بشم :)

؛؛

شبتون خدایی