نگذارید مجلس ششم تکرار شود 

نگذارید اصلاح طلبان مفسد به مجلس بروند