ایام تعطیلات نوروز بهترین فرصت سال برای مطالعه است . نشریات و ویژه نامه های عیدانه و سیاهه بلندی از کتاب های که آماده کرده بودم .

معمولا مردم ایران اسلامی تعطیلات بیست روزه نوروز را صرف دید و بازدید و سفر می کنند . صله رحم  از توصیه های دین ماست ؛  گشتن در زمین و شکر خدا بابت نعمات و درک قدرت آفرینش نیز . 

اما ملزم به انجام هیچ کدام در ایام نوروز نیستیم . وقتی تمامی مراکز فرهنگی تاریخی و موزه ها در شلوغ ترین اوقات سال هستند برای فردی مثل من که نیاز دارم درباره یک اثر باستانی همه چیز را بدانم جالب نیست .

وقتی هدف صله رحم دردودل با اقوام و کمک به رفع گره های زندگی است . چه بهتر که اوقات بیشتری را به هم اختصاص دهیم ؛ نه آنکه فقط برای رفع «مسئولیت سالی یکبار» فقط در نوروز به دیدار هم برویم

یا علی مدد