از روزی که تصمیم گرفتم از تلگرام خروج کنم و اکنتم رو حذف کنم هر روزی میام و از چند کانال و گروه گزینه خروج رو میزنم اما تمومی ندارند 

امروز هم از حدود 15 کانال دیگه خارج شدم اما بیست تا دیگه مونده 

دعا کنید تموم بشه :) 

و لازم به توضیحه که این تصمیم در کنار خروج از کانال های سیاسی هم هست . در واقع تصمیم گرفتم برای اینکه حداقل در یک عرصه موفق باشم بحث اخبار سیاسی رو کنار بزارم و به بحث سبک زندگی بسنده کنم (فعلا)و بعدا که دوستام برگشتن دوباره همه سیستم ها روشن بشه :)