اسمش دور همی است .با مرد محبوب طنز ایران اقای مدیری .صحبت از زوج ها ی جوان است .صحبت از عشق های پر شور اوایل ازدواج.صحبت از درون یک بشقاب غذا خوردن،که ته ماجرا در میان قهقهه حضار می شود کثافت کاری !!!

 

عشق ها ی واقعی را که به سخره بگیریم صحنه غذا در دهان هم گذاشتن دختر ها و پسرهای نوجوان توی رستوران ها تصویر ثابت و تکراری مقابل چشمانمان می شود.

 

محبت های ماندگار را که مضحکه کنیم کنار هم ماندن های موقتی می شود ازدواج سپید...

 

کثافت کاری آرام آرام می آید رنگ و بو عوض می کند و صحنه ثابت و ماندگار چشم ها و ذهن هایمان می شود...

 

 منبع : http://mrstalabe.blogfa.com/post-112.aspx