به نظرم یکی از دلائل پیشرفت شبکه های خارجی مثل اینستاگرام و تلگرام اینه که میشه راحت متن رو نوشت و دیگه نیاز به تعیین تیتر نداره .

 یعنی اینکه بدون تیتر و عنوان بودن نوشته مشکلی ایجاد نمیکنه . و همین یکی از دلائل آسونی کار با اوناست