عید سعید غدیر خم،

دیدار جمعی از اقشار مختلف مردم با امام خامنه ای 

۹۵/۶/۳۰